NORD ADVOKATFIRMA DA

Dan Erik Kjellnø etablerte sin advokatforretning på Mo i 1982. Med årene har firmaet gradvis blitt utvidet, og i 2012 endret virksomheten navn til Nord Advokatfirma DA.

Firmaet har med årene vokst til å bli ett av de største advokatkontorene på Helgeland og i landsdelen for øvrig.

Med fagkunnskap, engasjement og erfaring tilbyr firmaet i dag kvalifisert juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder. Vårt primære marked er Mo i Rana, Helgeland og landsdelen for øvrig, men vi tilbyr rådgivning til kunder over hele landet.

NORD ADVOKATFIRMA DA

Dan Erik Kjellnø etablerte sin advokatforretning på Mo i 1982. Med årene har firmaet gradvis blitt utvidet, og i 2012 endret virksomheten navn til Nord Advokatfirma DA. Firmaet har med årene vokst til å bli ett av de største advokatkontorene på Helgeland og i landsdelen for øvrig.

 Gjennom fagkunnskap, engasjement og erfaring tilbyr firmaet i dag kvalifisert juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder.

Gjennom en tett oppfølging av våre klienter sikrer vi den best mulige bistand relatert til klientenes ønsker, behov og økonomi. Vår sentrale målsetning er å oppnå gode løsninger for våre klienter innenfor forsvarlige kostnadsrammer.

Gjennom en tett oppfølging av våre klienter sikrer vi den best mulige bistand relatert til klientenes ønsker, behov og økonomi. Vår sentrale målsetning er å oppnå gode løsninger for våre klienter innenfor forsvarlige kostnadsrammer

MEDARBEIDERE

MEDARBEIDERE

Vi har spisskompetanse på mange ulike områder. Dette er viktig for å kunne tilby effektiv og kvalifisert juridisk rådgivning og bistand. Samlet dekker vi et bredt fagområde og kan jobbe tverrfaglig ved behov.

Vi har spisskompetanse på mange ulike områder. Dette er viktig for å kunne tilby effektiv og kvalifisert juridisk rådgivning og bistand. Samlet dekker vi et bredt fagområde og kan jobbe tverrfaglig ved behov.

JURIDISK BISTAND OVER ET BREDT SPEKTER

Vi bistår private og bedrifter med rådgivning og i forbindelse med rettslige prosesser. Som advokater tilstreber vi å ha best mulig kompetanse innenfor de områder vi tilbyr våre tjenester. Vi vektlegger også tett og god kommunikasjon med klienten samt også å utføre vårt arbeide raskest mulig innenfor forsvarlige tidsrammer.

Vi yter blant annet bistand på følgende områder

 • Alminnelig forretningsjus

 • Arverett

 • Barnevern

 • Bobehandling

 • Entrepriserett

 • Erstatningsrett

 • Familierett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Fiskeri- og havbruk

 • Forvaltningsrett

 • Jordskifte

 • Kontraktsrett

 • Kraft

 • Landbruk

 • Odelsrett

 • Offentlige anskaffelser og konkurranserett
 • Selskapsrett

 • Skjønnssaker

 • Strafferett

Kontoret har også samarbeidsavtaler med ulike organisasjoner, herunder:

Vår lange erfaring er en solid plattform. Vi forsøker å kombinere vår erfaring med god forretningsforståelse for å kunne jobbe løsningsorientert og målrettet uten bruk av unødig tid og ressurser.

Vår lange erfaring er en solid plattform. Vi forsøker å kombinere vår erfaring med god forretningsforståelse for å kunne jobbe løsningsorientert og målrettet uten bruk av unødig tid og ressurser.

VÅRE PRISER OG VILKÅR

NORD Advokatfirma DA er et driftsselskap, og det er den advokat som påtar seg oppdraget som er saksansvarlig for dette. Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen, og oppfyller krav til sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utførelse av advokatvirksomheten.

For forbrukere vil timeprisen være mellom kr. kr 1.975,- og kr. 2.300, eks. mva. Dette avtales i den enkelte sak, avhengig av blant annet sakens kompleksitet og behovet for spesialkompetanse. For ansatte advokater og advokatfullmektiger vil andre timepriser kunne gjelde. I tillegg til de oppgitte timesatser kommer 25 % merverdiavgift. Evt. gebyrer og utlegg kommer i tillegg. Dersom intet annet er avtalt vil oppdraget bli fakturert ut fra medgått tid. For enkelte saker kan det på forhånd avtales et fast honorar.

Etter rettshjelpsloven kan det i visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. For dette eksisterer inntekts- og formuesgrenser. Fri rettshjelp er begrenset til å gjelde visse sakstyper. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås ved henvendelse til fylkesmannen eller vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt må dette avklares med oss på forhånd.

Visse saker kan også være dekket av rettshjelpsforsikring. Uten at annet er avtalt må klienten selv sørge for å varsle sitt forsikringsselskap.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning for klienten å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse.

Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordninger finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no.

Du finner oss i sentrum av Mo i Rana. Vårt sentralbord og resepsjon er bemannet mandag til fredag 08.30 – 15.00.

Du finner oss i sentrum av Mo i Rana. Vårt sentralbord og resepsjon er bemannet mandag til fredag 08.30 – 15.30.

KONTAKT OSS

Du finner oss i Nordahl Griegs gate 10 (Nordlandsbankbygget). Dette er ett av de få røde teglsteinsbyggene som er satt opp i Mo i Rana. Dette gjør bygget meget særegent i sin arkitektoniske form og lett å huske. Inngangen vår er fra gateplan, og er godt skiltet.

TELEFON OG E-POST

POSTADRESSE
NORD Advokatfirma DA
Postboks 3
8601 Mo i Rana

BESØKSADRESSE
Nordahl Griegs gt.10 (Nordlandsbankbygget),
8622 Mo i Rana

ÅPNINGSTIDER
Sentralbord og resepsjon er bemannet mandag til fredag 08.30 – 15.00.

ANNEN INFO
Org.nr: NO 998 539 064 MVA